KULLANIM ŞARTLARI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a)http://www.ekask.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten E5 Üzeri Mithat Paşa Cad. No:198 Aker Plaza A Blok Kat:4 34188 Şirinevler / İstanbul adresinde mukim CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş (Bundan böyle "CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş" olarak anılacaktır).
b)http://www.ekask.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın sahip olduğu internet sitesi http://www.ekask.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.Üye, http://www.ekask.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.Üye, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.Üye http://www.ekask.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4.Üye, http://www.ekask.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5.http://www.ekask.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.ekask.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10.http://www.ekask.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş tarafından http://www.ekask.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, üyenin http://www.ekask.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
b)CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş ve CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.Taraflar, CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19.CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CepKask İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Online Samsung cep telefonu sigortası